วัดทั่วโลกบำเพ็ญกุศลถวายในหลวงในพระบรมโกศ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ)  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่คำแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ความว่า ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสวรรคต  นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง  พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงที่ทรงบำเพ็ญมา

จัดช่องทางเดินรถฉุกเฉิน ป้องกันอุบัติเหตุ

นครบาลจัดช่องทางเดินรถฉุกเฉิน 2 ช่องตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ป้อมเผด็จฯ พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า บช.น. ได้จัดช่องเดินรถสำหรับ รถฉุกเฉิน 2 ช่องการจราจรมีสัญลักษณ์เส้นสีเหลือง ตั้งแต่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง

สักการะ “เสาอินทขิล” หรือเสาหลักเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมา เมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ในช่วงประมาณปี พ.ศ.1839 โดยตั้งแต่แรกเริ่มนั้น เสาอินทขิลได้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารของวัดอินทขีลสะดือเมือง หรือวัดสะดือเมือง ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2343 พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยนั้น ได้ร่วมมือกับกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราช ทำการขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาได้สำเร็จ จากนั้นได้ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยได้ย้ายเสาอินทขิลมาประดิษฐานอยู่ ณ วัดเจดีย์หลวง โดยประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็กๆ ของวัดตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบัน

9 วิธี “รัก” อย่างไร…ไม่เป็นทุกข์

สงสัยกันบ้างไหมคะ ว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคนเรามักตัดสินปัญหาความรักด้วยความรุนแรง ความรักเป็นความสุขหรือความทุกข์ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดหรือมองความรักอย่างไร เพื่อไม่ให้ความรักเป็นความทุกข์กลับมาทำลายตัวเราเองและคนรอบข้าง ความรัก ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองและคนที่เรารักมีความสุขด้วย ส่วนใหญ่ที่คนเรามีปัญหา อาจเพราะเรารักเขา แต่เขาไม่รักเรา จึงไปทำให้เขาหรือตัวเราเป็นทุกข์ ซึ่งทางจิตวิทยามองว่า ความรักที่ดีต่อสุขภาพ หรือถูกสุขภาพจิตนั้น ควรเริ่มจากการรู้จักรักตัวเองเสียก่อน